سخن روز
امروز : دوشنبه 28 خرداد 1403 برابر با و Mon 17 Jun 2024

پیوند‌های مفید

نظرسنجی

تمایل به تحصیل و زندگی در کدام کشور را دارید؟
آلمان

اتریش

• آرشیو نظرسنجی‌ها     


دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری :

الف: دانشگاه های ممتاز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در اتریش برای کلیه مقاطع و رشته ها1-Universität Wien

2-Universität Graz

3-Universität Innsbruck

4-Universität Salzburg

5-Technische Universität Wien

6-Technische Universtiät Graz

7-Montanuniversität Leoben

8-Universität für Bodenkultur Wien

9-Veterinärmedizinische Universität Wien

10-Wirtschaftsuniversität Wien

11-Universität Linz

12-Universität Klagenfurt

13-Akademie der bildenden Künste Wien

14-Universität für angewandte Kunst Wien

15-Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

16-Universität Mozarteum Salzburg

17-Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

18-Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

ب: دانشگاه های گروه ب

1- مدارس عالی فنی ( FH ) و مراکز آموزش عالی که مورد تایید وزارت علوم اتریش ( Bundesministerium für Wissenschaft und Verker ) هستند.

2- Sigmund Freud Privatuniversität Wien

3- برای کسانی که شروع دوره شان پس از اول آگوست 2009 است، تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی

4- Donau Universität Krems

5- صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد، به شرط موفقیت در بررسی کیفی

6- Webster University

7- صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد (در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشیابی منوط به موفقیت در بررسی کیفی خواهد بود)


 

جدول دو:

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی

1-دانشگاه وین ( Universitat Wien (Vienna University

2-
دانشگاه پزشکی وین (Medical University of Vienna (Medizinische
Universitat Wien

3-
دانشگاه گراتس ( Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University

4-
دانشگاه پزشکی گراتس ( Karl- Franzens Medizinisch Universitat Graz (Graz University

منبع:
سایت وزارت علوم