سخن روز
امروز : دوشنبه 04 مهر 1401 برابر با و Mon 26 Sep 2022

پیوند‌های مفید

نظرسنجی

تمایل به تحصیل و زندگی در کدام کشور را دارید؟
آلمان

اتریش

• آرشیو نظرسنجی‌ها     

 

دانشگاه کلن  University of Cologne

دانشگاه کلن-آلمان

دانشگاه کلن-آلمان

 


 

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ  Ludwig Maximilian University of Munich

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ-آلمان

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ-آلمان


 

دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت  Goethe University in Frankfurt

دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت-آلمان

 

دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت-آلمان

 

دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت-آلمان


 

دانشگاه دویسبورگ  duisburg university


دانشگاه دویسبورگ-آلمان

دانشگاه دویسبورگ-آلمان


 

دانشگاه شهر هایدلبرگ  University of Heidelberg


دانشگاه شهر هایدلبرگ-آلمان

دانشگاه شهر هایدلبرگ-آلمان

 


 

دانشگاه هومبولت شهر برلین   Humboldt University Berlin

 

دانشگاه هومبولت شهر برلین-آلمان


دانشگاه هومبولت شهر برلین-آلمان