سخن روز
امروز : دوشنبه 28 خرداد 1403 برابر با و Mon 17 Jun 2024

پیوند‌های مفید

نظرسنجی

تمایل به تحصیل و زندگی در کدام کشور را دارید؟
آلمان

اتریش

• آرشیو نظرسنجی‌ها     

دانشگاه فنی گراتس - Technische Universtiät Graz

 

لوگوی دانشگاه فنی گراتس

 

دانشگاه فنی گراتس یکی از پنج دانشگاه در اشتایرمارک است. در سال 1811 این دانشگاه تاسیس شده است، که در ابتدا رشته های فیزیک، شیمی، نجوم، کانی شناسی، گیاه شناسی و فناوری  آموزش داده می شد، اما به تدریج در بخش فنی گسترش پیدا کرد و در رشته های دیگری چون ریاضیات فنی و عملی، هندسه عملی، مکانیک و معدن و متالوژی در بخش آموزش اضافه شد.

 

دانشگاه فنی گراتس به هفت دانشگاه تقسیم شده است:

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی عمران

 دانشکده مهندسی مکانیک و اقتصاد

 دانشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات

 دانشکده ریاضی و فیزیک

 دانشکده شیمی،مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی

 دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی پزشکی

 

- علاوه بر این دو موسسه تحقیقاتی مستقل هم دارد:

. موسسه میکروسکوپ الکترونی و آنالیز نانو

. آزمایشگاه تست و ایمنی تکنولوژی در پزشکی

 

رشته های ارایه شده در مقطع کارشناسی

 •     معماری
 •     مهندسی عمران و مدیریت ساخت و ساز
 •     مهندسی مکانیک
 •     مهندسی مکانیک و اقتصاد کسب و کار
 •     مهندسی برق
 •     مهندسی برق و مهندسی صوت
 •     مهندسی پزشکی
 •     ریاضیات
 •     فیزیک
 •     مهندسی ژئوماتیک
 •     علم شیمی
 •     زیست شناسی مولکولی
 •     علوم زمین
 •     شیمیایی و فرایند مهندسی
 •     اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
 •     علم کامپیوتر
 •     توسعه نرم افزار و مدیریت کسب و کار
 •     سیستم های زیست محیطی علوم / علوم طبیعی - فناوری
 •  

رشته های ارایه شده در مقطع کارشناسی ارشد - تدریس آلمانی
   

 •     معماری
 •     مواد پیشرفته علوم
 •     مهندسی عمران و سازه
 •     مهندسی عمران، محیط زیست و حمل و نقل
 •     مدیریت ساخت و ساز و مهندسی عمران
 •     مهندسی مکانیک
 •     مهندسی مکانیک و اقتصاد کسب و کار
 •     مهندسی برق
 •     مهندسی برق و کسب و کار
 •     مهندسی برق و مهندسی صوت
 •     مهندسی پزشکی
 •     فیزیک فنی
 •     نقشه برداری و ژئوماتیک
 •     فن آوری های اطلاعات مکانی
 •     علم شیمی
 •     بیوشیمی و مولکولی علوم پزشکی
 •     میکروبیولوژی مولکولی
 •     علوم گیاهی
 •     علوم فضایی و زمین از فضا
 •     علوم زمین
 •     شیمیایی و فرایند مهندسی
 •     توسعه نرم افزار و مدیریت کسب و کار
 •   سیستم های زیست محیطی علوم / علوم طبیعی - فناوری


رشته های ارایه شده در مقطع کارشناسی ارشد - تدریس به زبان انگلیسی

 

 •     بیوتکنولوژی
 •     مهندسی شیمی و داروسازی
 •     علم کامپیوتر
 •     ژئوتکنیک و مهندسی و هیدرولیک
 •     اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
 •     ریاضیات
 •     علم و مدیریت تولید
 •     شیمی فنی و مهندسی